Dansk Mode & Textil: Danmark bør gå foran med UN Guiding Principles

Danmark har en unik mulighed for at positionere sig som foregangsland, når det kommer til UN Guiding Principles, mener Dansk Mode & Textils CSR-chef.

Den 16. marts i Herning stod DM&T i spidsen for et heldagsseminar om FN’s Retningslinjer fra 2011 (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs). Den 9. juni afholder DM&T et tilsvarende seminar i København. Det er vigtigt, at branchens virksomheder bliver klogere på UN Guiding Principles, da retningslinjernes får en stadigt større betydning for virksomhedernes arbejde med CSR.

Retningslinjerne definerer, hvad virksomheder skal gøre for at respektere menneske- og arbejdstagerrettigheder i praksis. Med Retningslinjerne introduceres tre nye forventninger til virksomheder verden over. Forventningerne er mere konkrete end nogensinde før. 
Virksomheder forventes således at:

  • Forpligte sig til at respektere menneskerettighederne gennem en ledelses-erklæring
  • Etablere ledelsesprocesser til at undgå eller håndtere negativ indflydelse på rettighederne, hvor virksomheden forårsager, bidrager til eller kan sammenkædes med negativ indflydelse, også via en tredje part - f.eks. en leverandør
  • Sørge for, at personer, der oplever negativ indflydelse på deres rettigheder tilbydes genoprejsning.

Gå foran
Hos DM&T er man fortaler for, at medlemsvirksomhederne kommer ud af starthullerne, når det gælder denne globale minimumsstandard. CSR-chef Pia Odgaard opfordrer medlemsvirksomheder, der er i tvivl om, hvordan de skal gribe processen an, til at kontakte hende og DM&T.

- Hvis danske modevirksomheder skynder sig lidt – for tekstilvirksomheder i lande som Frankrig, Tyskland og Holland er allerede langt fremme – så kan det blive en dansk konkurrencefordel, at vi er på forkant med udviklingen på området. Virksomhederne skal efterleve OECD’s guidelines, og der er en forventning til at FN’s Retningslinjer følges, og at virksomhederne arbejder med due diligence (nødvendig omhu, red.).  Hvis mode- og tekstilvirksomhederne i Danmark med oprejst pande kan sige, at de følger de nye retningslinjer, så er det noget, der er meget interessant for kunderne, siger Pia Odgaard.

Hun erkender, at det kan være en udfordring og længere proces at implementere FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, særligt for de virksomheder, der bruger leverandører i fattige udviklingslande. Retningslinjerne gælder for alle, der driver virksomhed; leverandører, leverandørernes underleverandører osv.

- Men man kan starte med den danske arbejdsplads og få styr på den. Herefter kan man med reference til den globale minimumsstandard bede leverandørerne gøre det samme. Baseret på ens egne erfaringer vil der typisk være behov for at man assisterer leverandøren i at arbejde med UN Guiding Principles, og det er noget, vi hos DM&T kan hjælpe med værktøjer til, siger Pia Odgaard, der understreger, at vi som branche bør udvise den nødvendige omhu på området. Gennem arbejdet med principperne vil virksomheden faktisk kunne opleve at forretningen styrkes, og at det bliver muligt at tiltrække nye kunder.

Toget kører
- Det er et omfattende arbejde, som både omfatter menneskerettigheder, udledning af spildevand, styr på kemikalier med videre, men der er ingen vej udenom. For større virksomheder og børsnoterede selskaber er det for eksempel allerede et lovkrav, at der skal redegøres for politik og handling på CSR-området i årsregnskabet, siger Pia Odgaard.

Med udbredelsen af UNGP har både store og små virksomheder mulighed for at leve op til forventningerne om at følge internationale retningslinjer inden for CSR, og retningslinjerne betyder større transparens omkring virksomhedernes CSR tiltag i værdikæden, idet også mindre virksomheder fremover kommer til at redegøre for, hvordan de respekterer menneskerettighederne.

Ifølge Pia Odgaard er flere lande på vej til at gøre FN’s Retninglinjer til lov.

- Ud over det etiske ansvar for menneskets værdighed og miljøet, så kan det blive en kommerciel fordel for danske mode- og tekstilvirksomheder, hvis vi allerede nu agerer som om, at vejledningerne var lov. Toget kører, så det er nu, vi skal med i Danmark, hvis vi skal have en chance for at sidde med i de forreste kupeer, slutter hun.

Dansk Mode & Textil tilbyder medlemmer hjælp og rådgivning, når det handler om at arbejde med UN Guiding Principles. Som medlem kan man få individuel rådgivning, men et godt sted at starte er ved at deltage i DM&T’s heldagsseminarom FN’s retningslinjer den 9. juni i København

10.08.2022Dansk Mode & Textil

Sponseret

Brancheorganisation vil have danske mode- og tekstilvirksomheder med i nyt cirkulært initiativ

17.05.2022Dansk Mode & Textil

Sponseret

Nyt redskab hjælper mode- og tekstilbranchen med at styrke menneskerettigheder internationalt

15.04.2021Dansk Mode & Textil

Sponseret

Modebrands går efter FSC-certificering

23.10.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

DM&T kæmper også mod tøjspild men opfordrer samtidig til mere transparens og reelt samarbejde

24.08.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

Covid-19 har rusket op i branchens strategiske selvforståelse

22.04.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

Coronakrisen kan blive katalysator for modebranchens bæredygtige omstilling