Dårlige vaner i byggeriet skal brydes – specialist viser vejen

På trods af alle gode intentioner er byggebranchens viden om bæredygtigt byggeri stadig alt for begrænset. Sådan lyder det fra en innovativ virksomhed, der leverer bæredygtige byggematerialer i træ - og sparer sine kunder store mængder CO2.

Foto: Thermocell.

De mange grønne certificeringer i byggeriet giver indtryk af et stort fokus på området. Men vi ser meget snak og for lidt handling.

Sådan lyder det fra Kenneth Klausen, salgschef i Thermocell.

”Der er meget vanetænkning og ’business as usual’ i byggeriet. Man burde i udbudsprocesserne i langt højere grad fokusere på bæredygtige løsninger,” siger han og uddyber:

”Byggeregulativerne halter stadig efter, og man mangler et større konkret fokus på bæredygtigt, sundt og åndbart byggeri. Bygherren ender i reglen med at se mere på besparelsen, selvom arkitekterne typisk har tegnet de bedste bæredygtige materialer ind. Men når man kommer videre i processen, går man tilbage til de gamle materialer,” forklarer Kenneth Klausen.

Han tilføjer, at mange bygherrer og entreprenører mangler viden om, hvad dette forhold kommer til at betyde på lang sigt.

Bæredygtigt træ i fokus
Thermocell bygger med sit fokus på træ og CO2-besparelser egentlig videre på en årtusind gammel tradition i Skandinavien.

Træ har – typisk i form af savsmuld og høvlspåner - været benyttet som isoleringsmateriale meget længe, og mange meget gamle konstruktioner med træ som isoleringsmateriale er stadig intakte og uden tegn på nedbrydning. Kenneth Klausen påpeger i den sammenhæng, at

Thermocells træ er blandt de reneste materialer, der findes.

”Det anvendes både inden for renovering og efterisolering - og i særdeleshed i nybyggeri. Det kommer jo fra naturen, og det træ, som vi benytter, kommer fra et FSC®–certificeret skovbrug oppe i Nordsverige. Det er det bedste og reneste materiale, der findes på markedet, ingen miljøproblematik. Materialet kan komposteres, eller genanvendes. Der forefindes ikke PFAS i Thermocell træfiber,” forklarer han. 

Åndbare materialer
Udover det bæredygtige element fokuserer Thermocell i høj grad på diffusionsåbne/åndbare materialer. ”Det er et vigtigt element ift. at have sunde huse langt ud i fremtiden – uden brug af plastic og mineraluld,” siger Kenneth Klausen og uddyber:

”Når man isolerer med mineraluld, kan der - jævnfør Sintef Norge byggedetaljer 523.255 - opstå konvektion ( eller kuldebroer), og derfor siger forskerne, at det ikke hjælper at lægge lag på lag med mineraluld. I Thermocell træfibre sker der derimod ikke en konvektion, og derfor er isoleringsværdien væsentlig højere,” siger han og påpeger, at det er et område, byggebranchen burde vide en masse om.

”Der mangler viden og uddannelse på området, og her bør skoler, bygherrer og entreprenører tænke anderledes,” fastslår Kenneth Klausen.

Om Thermocell
Thermocell udbyder isoleringsmaterialer, der i modsætning til de fleste eksisterende løsninger er organiske og bæredygtige. Thermocell arbejder således med FSC®C013321 certificerede træfibre, hvilket giver garanti for kontrolleret skovdrift og CO2-reduktion.

Et kerneprodukt er det såkaldte FEELINGWOOD – dvs. formstabile og fleksible isoleringsmåtter, som leveres i 570 x 1000 mm samt i specialmål.

Produkterne er CE-mærket og Feelingwood kan kombineres med Thermocell FSC®C013321 i løsuld (baseret på samme rene træfibre).

FeelingWood kan dermed anvendes i vægge, og Thermocell kan indblæses på loft, hvorved en optimal isolering opnås.

Læs mere på www.thermocell.dk

Denne artikel er del af et tema:

Byggesektorens bæredygtighed 2023

Det kræver sit, når en sektor skal skære over 90 procent af sine CO2-udledninger for at komme inden for de planetære grænser. Bygge- og ejendomsbranchen er i gang med opgaven og CSR.dk viser i dette tema, nogle af de initiativer der er i gang. 

17.04.2023Thermocell Sales Aps

Sponseret

Dårlige vaner i byggeriet skal brydes – specialist viser vejen