Cradle to Cradle version 4 kommer igen til kommentering

Vugge til Vugge ApS tilbyder allerede nu at indlede certificering efter de nye kriterier, så man kan være klar, når den reviderede standard træder i kraft sidst på året

20. juli til 18. august kan du kommentere på andet udkast af Cradle to Cradle v.4.

OBS - Version 4.0 er offentliggjort 16. marts 2021 - læs mere i artiklen

Cradle to Cradle sætter nye standarder for fremtidens produkter

En gennemrevideret og mere omfattende Cradle to Cradle Certified™ version 4.0 forventes at træde i kraft inden udgangen af 2020. Den skal erstatte version 3.1, der har været gældende siden 2015. 

Andet udkast af version 4 kommer forinden til offentligt gennemsyn fra 20. juli til 18. august 2020. Her vil alle interesserede kunne kommentere de ændringer, der er lavet i forhold til første udkast, der var til kommentering sidste efterår.

Begynd certificering efter C2C v4 allerede nu

Allerede nu begynder Vugge til Vugge ApS at tilbyde certificering efter de kommende kriterier. Det bliver dermed muligt at blive en af de første virksomheder, der får certificeret produkter efter den nye standard.

”Det tager som regel 4-6 måneder at gennemføre en certificeringsproces, så til august går vi som udgangspunkt over til at certificere efter version 4.0. Vi begynder vurderingen ud fra det foreliggende udkast og færdiggør, når de sidste justeringer af version 4 er på plads,” siger direktøren i Vugge til Vugge, Annette Hastrup.

Den nye standard får endnu mere fokus på cirkulær økonomi, og der kommer opdateringer og ændringer i alle kriteriekategorier. 

Fra 20. juli vil alle relevante dokumenter være tilgængelige på Cradle to Cradle Products Innovation Institutes hjemmeside.

Der bliver en overgangsperiode på 2-3 år for produkter, der er certificeret med version 3.1. I den periode kan virksomheden vælge at recertificere produktet efter enten version 4 eller version 3.1. 

Tre nye kunder er med i pilotprojekt

Annette Hastrup kender de kommende kriterier i version 4.0 særdeles indgående. 
For det første har hun siden 2016 siddet med i Certification Standards Board, der godkender kriterierne efter input fra bl.a. videnskabsfolk, NGO’er, offentlige myndigheder og producenter. Hun og resten af boardet har bl.a. behandlet de cirka 700 kommentarer, der kom ind i første høringsrunde. 

For det andet er Vugge til Vugge assessor for tre nye kunder, som deltager i v. 4 Pilot Program. De bliver derfor de første danske virksomheder, der kan fremvise Cradle to Cradle certificerede produkter efter den nye standard. Det bliver allerede inden udgangen af november 2020.

”Begge dele har været og er stadig et stort arbejde, men det giver os værdifuld erfaring, inden den endelig version 4 bliver lanceret. Så vi er helt klar til at vurdere produkter efter den nye standard,” siger Annette Hastrup.  

Offentlige webinarer om andet udkast

Kommentarerne fra første høringsrunde har givet anledning til mange justeringer og ændringer, både store og små. Ændringerne bliver offentliggjort i forbindelse med den anden kommenteringsperiode. 

Det bliver også muligt at deltage i et webinar, der giver en introduktion til den samlede version 4, som den ser ud i andet udkast. Der bliver holdt to webinarer:

22. juli kl. 16.30-18
23. juli kl. 19-20.30.

Webinarerne bliver optaget og kan ses senere. Så kan man bare ikke stille spørgsmål undervejs. Hold øje med instituttets hjemmeside for detaljer, dokumenter, links mv.
 

19.12.2023Vugge til Vugge ApS

Sponseret

C2C Certified giver Superwood et forspring

29.08.2023Vugge til Vugge ApS

Sponseret

B&O har skærpet strategien med Cradle to Cradle  

13.10.2022Vugge til Vugge ApS

Sponseret

Standarder arbejder for mere lighed

21.06.2022Vugge til Vugge ApS

Sponseret

C2C Certified® gør gode produkter bedre

07.09.2021Vugge til Vugge ApS

Sponseret

B&O og Novo Nordisk opnår verdens første v. 4.0 Cradle to Cradle certificeringer

16.03.2021Vugge til Vugge ApS

Sponseret

Cradle to Cradle sætter nye standarder for fremtidens produkter