Business Park Nord har fået stor hjælp til at sætte en bæredygtig kurs

Business Park Nord er optaget af bæredygtighed. De har nemlig sat sig for at blive Danmarks første Business Park med en bæredygtig profil.

Derfor deltog de i efteråret 2018 i en bæredygtighedsscreening via NBE-projektet ”Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive smv’er”. Det har styrket Business Parkens alsidige fokus på at skabe en mere bæredygtig Business Park bl.a. gennem øget fokus på affaldssortering, madspild og energibesparende tiltag. Som en del af projektet deltog Business Parken i et konsulentforløb, der endte ud i en grøn forretningsplan til Business Parken: ”Efter et meget spændende screeningforløb, blev vi hurtigt enige om, at vi skulle ansøge om et konsulentforløb” fortæller direktør Brith Lund Jørgensen.

Varmekilde og termografering

Tre overordnede temaer fra bæredygtighedsscreeningen, nemlig valg af fremtidig varmekilde, termografering af huset samt hjælp til stort forbedringsprojekt i forhold til husets vinduer blev udvalgt som fokus for den grønne forretningsplan. Planen gav konkrete tal på de mulige CO2-besparelser, der ligger i valget af forskellige typer af varmekilder, ligesom rapporten viste forventede økonomiske investeringer og tilbagebetalingstider ved de forskellige muligheder.

I konsulentforløbet blev der foretaget termografering af Business Parkens bygninger. Det viste, hvor der er behov for efterisolering, hvor stor udgiften og tilbagebetalingstiden vil være, samt den mulige CO2-besparelse ved isoleringen.

Herudover blev der kigget på udskiftning af vinduer og fordele og ulemper herved, opdatering af ventilationsanlæg samt belysning. Samlet set gav den grønne forretningsplan et bredt og nuanceret indblik i områder, hvor Business Parken kan spare energi og ressourcer med både økonomisk og CO2-mæssig fordel.

”På basis af konsulentforløbet og den grønne forretningsplan kan vi nu træffe et sikkert valg samt følge en plan, som vi ved er gennemtænkt og velovervejet” fortæller Brith Lund Jørgensen. Konsulentforløbet kom nemlig lige på det rette tidspunkt. Business Park Nord er netop gået i gang med en forbedringsplan i forhold til deres bygninger og lokaler. Anbefalingerne fra forløbet kommer til at være med til at kvalificere planen.

Godt og gnidningsfrit professionelt forløb

Konsulentforløbet var et godt valg for Business Park Nord, der er glade for den professionelle hjælp, de har fået: ”Vi havde selv været i gang med at spørge rundt omkring, men kunne godt mærke, at vi havde brug for professionel hjælp for ikke at komme til at tage for komplicerede og dyre beslutninger. Derfor ansøgte vi om konsulentforløb, og var så heldige at blive godkendt. Valget af konsulent faldt på Transition Group – et valg, som vi er ovenud tilfredse med. De har været både professionelle og effektive. Da vi efter få uger sad med en rapport, var vi ikke et sekund i tvivl om, at det havde været en rigtig beslutning – både valget om at søge om konsulenthjælp, som valget af konsulent”fortæller Brith Lund Jørgensen.

Selve processen omkring konsulentforløbet har været god fortæller Brith Lund Jørgensen: ”Det har været utrolig let og behageligt at deltage i projektet. Løbende har vi været i tæt og god dialog med konsulenterne, og vores arbejde i projektet har været overskueligt og til at finde ud af. Også timeregistreringen og indrapportering af disse har fungeret gnidningsfrit. Når der har været behov for det, var hjælpen altid tæt på og hurtig retur med et svar”

Er det noget for din virksomhed?

Konsulentforløbet til en værdi af 60.000 kan søges af nordjyske små og mellemstore virksomheder, der gerne vil have udarbejdet en grøn forretningsmodel. Du behøver ikke have deltaget i en bæredygtighedsscreening for at søge om konsulentforløb. Tag fat i projektleder Niels Martin Frandsen, for at høre mere om dine muligheder for at få 60.000 til et konsulentforløb om en grøn forretningsmodel.

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej