Bæredygtighed i et år med corona

Diakonissestiftelsen har for anden gang rapporteret på sin sociale og miljømæssige bundlinje. Tallene er anderledes på grund af corona, men alligevel er der gode initiativer. Blandt andet har et donationssamarbejde med Røde Kors sparet miljøet for en CO2-belastning på 304 ton.

Mette Fjording er stolt af fine bæredygtige initiativer i et år, som har været domineret af corona. Foto: Thomas Wittrup.

”Bæredygtighed skal ikke være et add-on, men skal integreres i alle beslutninger, vi tager. Det arbejder vi på. Og selvom året er præget af, at alle har haft smittebekæmpelse som altoverskyggende mål, er jeg stolt af, at vi kan præsentere en bæredygtighedsrapport med fine initiativer”, siger Mette Fjording, der er chef for bæredygtighed og Ledelsessekretariat på Diakonissestiftelsen.

Fakta:

  • Hent bæredygtighedsrapporten for 2020
  • Diakonissestiftelsen er en nonprofit erhvervsdrivende fond, der ledes af en professionel bestyrelse og har 440 medarbejdere på Frederiksberg og i Gentofte samt 250 frivillige.
  • Diakonissestiftelsen rapporterer fra 2019 på sin sociale og miljømæssige bundlinje, foruden den økonomiske. Rapporteringen er struktureret efter FN’s Verdensmål.
  • Diakonissestiftelsen driver børneinstitutioner, uddannelsescenter, social psykiatri, plejehjem, hjemmepleje, hospice, genbrugsbutikker og kirke, og har ca. 150 boliger til studerende, seniorer og ældre samt erhvervslejemål for ca. 90 sundhedsfaglige og kirkelige lejere.
  • Diakonissestiftelsen har gennem 157 år den længste historie og de nyeste idéer – og bidrager til samfundet med innovativ og bæredygtig udvikling.

Den anden bæredygtighedsrapport fra Diakonissestiftelsen har netop set dagens lys, og derfor er det for første gang muligt at sammenligne tal for social- og miljømæssig bæredygtighed med året før. Ligesom der for første gang er sat mål for, hvor organisationen skal være med udgangen af 2022.

”Desværre har 2020 været et meget anderledes år. Vi har haft et lavere forbrug af el, vand og varme og dermed lavere CO2-udledning end 2019. Men det er jo fordi aktiviteterne nogle steder i organisationen har været droslet ned i corona-året. Vi har sat et mål om at omlægge vores energiforbrug til vedvarende energi med en aftale om vindstrøm. Derved forventer vi at sænke CO2-udledningen med 50 pct.", påpeger hun.

Mindre madspild og mere genbrug

Og der er flere nye initiativer i årets rapport:

”Vi har indstiftet en intern bæredygtighedspris, som er blevet uddelt for første gang som et led i at forankre bæredygtighed i organisationen. Den gik til lederen af køkkenet på Plejehjemmet Salem for det flotte arbejde med blandt andet at mindske madspild og bruge sæsonens råvarer. Vi kommer også til at arbejde videre det kommende år med at mindske madspild på Diakonissestiftelsen,” fastslår Mette Fjording.

Endnu en nyskabelse er, at der i årets rapport er beregnet, hvor meget CO2 der spares på Loppeshoppens samarbejde med Røde Kors. Det indebærer, at tøjdonationer, som ikke kan sælges i Loppeshoppen, doneres videre til Røde Kors, der sender tøjet til tekstilmøller, der opkradser det til eksempelvis møbelpolstring, fyld i bilsæder og husisolering.

I 2020 har Loppeshoppen doneret 24,4 ton tekstiler til Røde Kors til genanvendelse. Det har sparet miljøet for en estimeret CO2 belastning på 304 ton, idet tekstilerne ellers ville være havnet på forbrændingen.

”Tekstil og tøjproduktion er en af de helt store klimasyndere. Derfor er vores genbrugsbutikker og vores samarbejde med Røde Kors noget, der sparer CO2, selv om det ikke direkte indgår i vores regnskab”, siger Mette Fjording.

Stolte af at passe på miljøet

I Loppeshoppen vækker det også stolthed at være med til at passe på miljøet, fortæller leder af Genbrug Trine Høst:

”Når nye frivillige kommer til Loppeshoppen, er motivationen ofte, at de gerne vil være med til at passe på miljøet via genbrug. Efter nogen tid hos os, er det fællesskabet og det hyggelige kollegaskab, der giver lyst til at blive. Så på den måde er både den miljømæssige og den sociale bundlinje vigtige.”

Loppeshoppens frivillige er stolte af at være med til at passe på miljøet, fortæller leder af genbrug Trine Høst. Foto: Mette Frid Darré. .

”Det er spændende at have bidraget på rapporten, og tallene er med til at skabe stolthed og fastholde fokus. Når vi ser, at vi fx har sparet miljøet for 304 tons CO2 ved at samarbejde med Røde Kors, tænker man: ’Hold da op. Godt det ikke bare blev til affald!’", konstaterer hun.

Det er svært at finde troværdige CO2-sammenligninger, men 304 tons CO2 svarer omtrent til 50 personers flyrejse tur/retur fra København til Galapagos eller Bali ifølge flightemissionmap.org.

Samarbejdet med Røde Kors er blot en lille brik i genbrugsbutikkernes positive indflydelse på miljøet. Selve genbruget mindsker tøjproduktionen, Loppeshoppens værksteder sikrer gennem redesign, at de donerede materialer bliver udnyttet optimalt, og endelig donerer Loppeshoppen køkkenudstyr og service, der ikke er blevet solgt videre til Mandecentret, så socialt udsatte mænd bedre kan starte nye hjem og komme videre i livet.

24.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ældrepleje er mere end et arbejde for mig

21.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Et nyt og større Diakonfællesskab

19.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fødselshjælper for fællesskaber

17.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Fællesskab fører til forpersonskab

14.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Langt omkring med en sygeplejerskeuddannelse

12.10.2022Diakonissestiftelsen

Sponseret

Ud af huset-oplevelser styrker unges fællesskab