Arbejd cirkulært ved at forlænge dit produkts levetid

Når I som virksomhed gerne vil arbejde cirkulært, kan I sætte ind forskellige steder i værdikæden. Den mest bæredygtige løsning er at producere og indkøbe langtidsholdbare produkter. Her spiller vedligeholdelse og levetidsforlængelse en stor rolle.

At udarbejde en cirkulær forretningsmodel kan gøres på forskellige måder, men principperne er de samme, uanset hvor i værdikæden din virksomhed befinder sig. The Ellen McArthur Foundation er kendt for ”Sommerfuglemodellen”, som viser hvordan man ændrer fra en lineær til en cirkulær værdikæde. Det kommer til udtryk ved at teknologiske og biologiske materialer kan genbruges og genanvendes på en måde så der er så lidt affald og energiforbrug som muligt.

I denne artikel er der fokus på den inderste cirkel i Sommerfuglemodellen, som også er den mest bæredygtige måde at undgå spild og afbrænding af ressourcer på. Det gør I nemlig ved hjælp af vedligeholdelse og levetidsforlængelse af produkter.

Når I arbejder efter dette cirkulære princip betyder det, at produkterne, som I producerer eller indkøber er designede til at holde i så lang tid som overhovedet muligt – og gerne mere end det. Her spiller princippet om Design for Disassembly en rolle, i det at produktet er designet til nemt at kunne skilles ad for at kunne vedligeholdes så nemt som muligt. Helt konkret handler det om at forenkle designet, så udskiftning af komponenter bliver nemmere. Derved sikrer man, at de samme produkter og maskiner kører videre i så lang tid som muligt i stedet for at man skal investere i større udskiftninger. Samtidig forbliver produktet i brugerens varetægt, hvilket sikrer lavest muligt ressourceforbrug i forhold til at skulle returnere eller skrotte produktet. Dette kræver at produktet eller maskinen repareres ude hos forbrugeren, og dette kan man gøre enten igennem uddannelse af personalet eller igennem serviceaftaler med leverandøren.

Service og vedligeholdelse sikrer forlænget levetid

Hos Jesma Vejeteknik A/S, som sælger vejesystemer, gør man sit til, at vejesystemerne forbliver så gode som nye, så kunderne kan køre med de samme maskiner i produktionen i så lang tid som muligt. Efter salget af et vejesystem tilbyder Jesma Vejeteknik nemlig forskellige serviceaftaler, som kunderne kan abonnere på. Dette har vist sig som en brugbar løsning for mange af virksomhedens danske kunder.

I de bedste serviceaftaler sørger Jesma Vejeteknik for kalibrering og udskiftning af kritiske reservedele og sliddele, mens de samtidig etablerer et reservedelslager af disse dele hos kunden og uddanner deres operatørpersonale, så de selv kan sørge for basiskalibreringer og udskiftning af de kritiske dele. Dermed behøver kunden heller ikke altid ringe efter hjælp. Jesma Vejeteknik står dog altid til rådighed til at sparre med kunden for derved at sikre en 100% korrekt vedligeholdelse af deres maskiner. Ikke alle kunder vælger at abonnere på en serviceaftale, men her er det altid muligt at lave en forespørgsel på vedligeholdelse, hvis kunderne har et opstået behov.

Vedligeholdelse af materiellet via serviceaftaler gavner både Jesma Vejeteknik og deres kunder, ifølge Working Board member hos Jesma Vejeteknink, Benny Simonsen:

”Jesmas serviceforretning henvender sig til mindre og store handels- og industrivirksomheder der har et ønske om øget indtjening ved nøjagtig vejning.  Jesmas service sikrer at vore kunder vejer og måler nøjagtig, således at de undgår spild, sikrer kvaliteten og driftstabiliteten samt overholdelse af gældende lovgivning”.

Ifølge Jesma Vejeteknik vil man gerne bliver endnu mere cirkulære, og er derfor i gang med at kigge endnu mere ind i Design for Disassembly af deres produkter.

Jesma Vejeteknik er et godt eksempel på den værdiskabelse, der ligger i at tænke cirkulært i forhold til at sikre sig så lidt udskiftning af sine aktiver som overhovedet end muligt. Det er, som Sommerfuglemodellen understreger, den mest bæredygtige måde at arbejde cirkulært på, da ressourceforbruget formindskes til enkle udskiftninger og reparationer på forbrugerens adresse. I kan dermed opnå en mere bæredygtig forretning samt besparelser ved at kigge jeres produktion eller jeres leverandører i sømmene.

Fakta

Jesma Vejeteknink A/S er en del af det cirkulært økonomiske projekt C-Voucher, hvor Green Moves ApS er konsulent.

18.06.2021Green Moves

Sponseret

Sådan udarbejder du en klimastrategi

31.05.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighed skal ikke være en strategi i sig selv, for strategien skal hvile på bæredygtighed

17.05.2021Green Moves

Sponseret

Bliver du også mødt af krav om CO2-dokumentation?

29.04.2021Green Moves

Sponseret

Er du i tvivl om der er forretning i at være bæredygtig?

16.04.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighedsstrategier skal føre jer tættere på de nye markeder

06.04.2021Green Moves

Sponseret

Bæredygtighed er et krav til bestyrelser