9 facts om verdens klimatilstand

Atmosfæren og havene er blevet varmere, mængderne af is og sne er reduceret, og havniveauet er steget. Læs her hvad forskerne forudser om klimaet.

FN’s klimapanel, IPCC, sammenfattede i sin 5. rapport al videnskabelig dokumentation om klimaændringer fra forskere i hele verden.

Her er en oversigt over, hvad vi ved om klimaforandringerne på globalt plan:

 1. Hvert af de seneste 3 årtier har været tiltagende varmere end noget forudgående årti siden 1850.
 2. Den globale middeloverfladetemperatur viser en opvarmning på 0,85 grader i perioden 1880-2012.
 3. De seneste 30 år har på den nordlige halvkugle været den varmeste periode i 1.400 år.
 4. Uden øget handling vil opvarmningen i slutningen af århundredet nå 3,7-4,8 grader i forhold til det førindustrielle niveau, og det vil selv med klimatilpasningstiltag føre til meget høj risiko for alvorlige, udbredte og irreversible konsekvenser på globalt plan. Den dominerende årsag til den globale opvarmning, siden midten af det 20. århundrede, er stigningen af drivhusgas-udledninger siden industrialiseringen. Udledningerne, der nu er højere end nogensinde, har været drevet af økonomisk vækst og befolkningstilvækst. Indholdet af drivhusgasser i atmosfæren er nu højere end i de seneste 800.000 år. I de første 10 år fra år 2000 har udledningerne globalt været historisk høje.
 5. Det globale havniveau vil fortsætte med at stige i løbet af det 21. århundrede, meget sandsynligt med højere hastighed end observeret i 1971-2010.
 6. Uden øget handling vil havniveau-stigningen i slutningen af århundredet nå 0,45-0,82 meter i forhold til 1986-2005.
 7. Udbredelsen af den arktiske havis er i gennemsnit faldet med 3-4 procent i hvert årti siden 1979.
 8. Udledninger fra fossil forbrænding og industriproduktion har bidraget med ca. 78 procent af stigningen i den totale udledning fra 1970-2010. 
 9. Hvis vi skal have en sandsynlig chance for at holde den globale opvarmning under to grader, kræver det en reduktion i de globale drivhusgas-udledninger på 40-70 procent i 2050 ift. 2010. Det vil kræve store ændringer i de globale energisystemer.

KLIMAÆNDRINGER I DANMARK

Danmark får i fremtiden et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. Baseret på viden fra IPCC's 5. hovedrapport er de vigtigste forventede ændringer:

 • Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både flere tørkeperioder og kraftigere regnskyl.
 • Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
 • Varmere somre. Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.
 • Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark.
 • Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.
 • Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om vinteren.

01.06.2023Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Regeringen vil ikke love mere beskyttet natur frem mod 2030

27.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Nyt partnerskab med NIO skal styrke beskyttede naturområder og naturformidling

20.09.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Biodiversiteten blomstrer frem på kirkernes områder

08.06.2022Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Stor sejr for Øresund: Folketinget stopper dumpning af slam fra Lynetteholm

07.12.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Kommuner tager kampen op mod enorme mængder affald

03.06.2021Danmarks Naturfredningsforening

Sponseret

Gode nyheder for drikkevandet: Sprøjteforbud i det offentlige og for private på vej