3 råd til hvordan man gentænker forsyningskæden så den bliver mere bæredygtig

På en række områder indikerer faresignaler, at vores nuværende livsstil, og udviklingen i vores samfund, indebærer trusler for de kommende generationers levestandard. Hvordan er det at man gentænker forsyningskæden så den bliver mere bæredygtig?

Hvordan gentænker man forsyningskæden?.

Konsekvenserne af vores velstand
På en række områder indikerer faresignaler, at vores nuværende livsstil, og udviklingen i vores samfund, indebærer trusler imod mulighederne for at kommende generationer vil kunne fortsætte samme udvikling - eller helt basalt at kunne realisere deres ønsker om at leve et godt og rigt liv.

Disse faresignaler indebærer: Klimaforandringer, udtømmende naturressourcer, forurening, tab af natur og biodiversitet, international ustabilitet og konflikter og terror.

På den positive side medfører udviklingen, og vores øgede viden, nye muligheder indenfor udnyttelse af naturens ressourcer. Samtidig gør nye produktionsteknologier os i stand til at forbedre levevilkårene for fremtidige generationer. Det, som netop er udfordringen, er at finde balancen, hvor risikoen for at truslerne imod den fremtidige bæredygtige udvikling minimeres, mens mulighederne for at fremme bæredygtig udvikling udnyttes bedst muligt.

Udover hensynet til kommende generationer, handler det også om, hvordan vi sikrer, at mennesker i hele verden skal have mulighed for at leve et godt liv. På verdensplan lever ca. 1,2 milliarder mennesker under fattigdomsgrænsen. Dvs. at de lever for mindre end 6 kr. om dagen. Til sammenligning er den daglige gennemsnitsindkomst i Danmark 856 kr. 

Beslutningen er ikke ligetil
Der er snesevis af trin virksomheder kan tage for at gøre forsyningskæder slankere og mere bæredygtige, men det er langtfra så ligetil. For oftest har virksomhederne masser af leverandører, tusindvis af produkter og millioner af kunder, og at bestemme de bedste alternativer er langt fra ligetil.

I disse meget komplekse, globale forsyningskæder er de mest oplagte løsninger måske ikke de rigtige, og en lille forbedring på ét område fører ofte til uforholdsmæssigt store omkostninger og spild i en anden. At træffe de rigtige beslutninger, samtidig med at der skal holdes øje med bundlinjen, kræver både en forståelse og et overblik over den samlede forsyningskæde og en detaljeret forståelse af produktstrømme, aktiver, kunder og de mekanismer som gør sig gældende.

For at få dette overblik, benytter mange organisationer sig af teknologi til at bygge "digitale tvillinger" af deres virkelige verden. Det giver et risikofrit miljø til at teste uendelige scenarier, fra de forventede til det usandsynlige. Dette understøtter samtidig evidensbaseret beslutningstagning og giver mulighed for at påbegynde både forsyningskæde optimering og strategiske transformations programmer med tillid til, at de ændringer, de foretager, vil levere de ønskede og forventede resultater.

Hvordan griber man opgaven an? Her er 3 gode råd.

1. Forstå virksomhedens påvirkning
For at forstå, hvordan du kan forbedre din virksomheds påvirkning, skal du have en mere dybdegående forståelse af dens aktuelle og fremtidige sociale og miljømæssige påvirkning. To vigtige bæredygtighedsrisici at overveje er dit Carbon Footprint, og eventuelle sundheds-og sikkerhedsmæssige risici for arbejdstagerne i din forsyningskæde. Sidstnævnte er særlig relevant, når produktionen udliciteres, og arbejdsstyrkens trivsel er mindre gennemsigtig.

Manglende ærlig evaluering af sikkerhed og sundhed i forsyningskæden kan have katastrofale resultater for en organisations omdømme. Med den kombinerede kraft af virksomhedsledere, videnskabelig konsensus og verdens regeringer, der kræver dramatiske forbedringer af bæredygtigheden, er det ikke længere en undskyldning at påberåbe sig uvidenhed på dette område. Ærlig selvevaluering er det første skridt mod forbedring. 

2. Arbejd tæt sammen med jeres leverandører
Det er en god ide at sætte høje standarder for dine leverandører for derigennem at reducere påvirkningen. I den forbindelse er det nødvendigt at skabe tillid og etablere et godt samarbejde med leverandørerne for potentielt at udvikle innovative, bæredygtige løsninger sammen.

Arbejd med en Supply Chain konsulent for at udvikle KPI'er til måling af succes for bæredygtige initiativer. Overvåg din leverandørs praksis, hvor det er muligt.

3. Fokuser på det store billede og tænk langsigtet
Hvis du undlader at fokusere på det store billede kan disse uambitiøse bæredygtigheds mål virke uattraktive. Konsekvensen af ambitiøse børedygtighedsmål kan dog for nogle virksomheder betyde, at der må omstruktureres organisatorisk og for andre kan der være en kortsigtet påvirkning på bundlinjen. Det skal der naturligvis være en strategisk forståelse for. Her kan en forretningsplan være til hjælp. En forretningsplan bør som minimum indeholde:

- Hvilke ressourcer skal der forventeligt anvendes for at det bliver en succes?
- En kommunikationsplan til de involverede interessenter
- Hvordan skal ledelsen supportere?
- Timing, funding og projektets eller programmets milepæle

Kontakt os gerne hvis du vil vide mere om hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed videre med Supply Chain software teknologier fra førende og markedsledende udbydere.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: risiko i leverandørkæden

Hvor kommer en virksomheds varer egentlig fra, og hvilke forhold er de produceret under? CSR.dk ser på, hvordan man kan arbejde med en risikobaseret tilgang til ansvarlige indkøb.

19.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Absolut Vodka valgte lageroptimering som deres bæredygtighedsmål

08.09.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vi har fokus på Supply Chain bæredygtighed på dagens konference. Ses vi?

08.08.2022Optilon Danmark

Sponseret

Fremtidens Supply Chain er et "living system"

09.05.2022Optilon Danmark

Sponseret

Vær med når IKEA fortæller om hvordan de gør brug af netværksoptimering

12.04.2022Optilon Danmark

Sponseret

Integrer bæredygtighed i værdikæden på bæredygtig vis

28.02.2022Optilon Danmark

Sponseret

Absolut Vodka valgte lageroptimering som deres bæredygtighedsmål