​Biobrændstof: Bæredygtig produktion er løsningen

For at reducere emissionerne i transportsektoren bør man efter Scanias mening fastsætte højere standarder og krav til bæredygtig produktion af biobrændstof i stedet for at begrænse anvendelsen af det.

Vedvarende brændstoftyper fremstillet af afgrøder kan produceres på en bæredygtig måde og spille en afgørende rolle i transforma.

I slutningen af november præsenterede Europakommissionen en revideret udgave af direktivet om bæredygtig energi – RED2. I RED2 ønsker kommissionen, at transportbranchen fokuserer på ”avanceret” biobrændstof og udfaser de ”konventionelle” typer biobrændstof produceret af afgrøder.

Men efter Scanias opfattelse er forslagets samlede bidrag til at fjerne CO2-udledningen i transportsektoren begrænset. Vedvarende brændstoftyper fremstillet af afgrøder kan produceres på en bæredygtig måde og spille en afgørende rolle i transformationen til bæredygtig transport.

- I det lys er direktivet skuffende og et tilbageskridt, udtaler Urban Wästljung, som er senior adviser hos Scania Public & Sustainability Affairs. 

- Efter vores mening bør biobrændstof fremstillet af afgrøder ikke udelukkes, da der er mange eksempler på bæredygtig fremstilling af disse typer brændstof. Fx reducerer svensk ethanol fremstillet af hvedeudledningen af CO2 med 90 % i forhold til fossilt dieselbrændstof, fortsætter han.

- Biobrændstoffer kan fremstilles af restprodukter fra afgrøder dvs. at man fx. får afgrøden til madproduktion og anvender stængler m.v. til produktion af biobrændstof. Dette kaldes 2. generations biobrændstof og løser den debat der hersker omkring prioritering af madproduktion, tilføjer Scania Danmarks salgsdirektør Anton Freiesleben.

Scania vil fortsat argumentere for de eksisterende biobrændstoftyper.

Efter Scanias opfattelse spiller bæredygtigt produceret biobrændstof fra afgrøder en vigtig rolle på mellemlang bane i forhold til omstillingen til fossilfri transport, mens vi afventer ny teknologi som fx biobrændstof produceret af papir og træflis samt forskellige typer af el-drevet fremdrift.

- I stedet for at udelukke effektive former for biobrændstof ville det være bedre at stille større krav til bæredygtighed og klimaeffektivitet for alle typer biobrændstof – uanset råmaterialet. Vores synspunkt er, at alle typer bæredygtigt brændstof, der reducerer CO2-emissionerne med over 70 % i forhold til fossile brændstoffer, skal betragtes som ”avancerede”, udtaler Wästljung.

Sammen med andre interessenter vil Scania fortsætte med at argumentere for eksisterende typer biobrændstof som en vigtig bidragyder i omstillingen til bæredygtig transport og således for en ændring i direktivet om bæredygtig energi.

- Hvis direktivet vedtages i sin nuværende form, vil det efter vores mening blive vanskeligt for EU og transportsektoren at leve op til FN’s målsætning om reducering af drivhusgasser, slutter Urban Wästljung.

05.10.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

De første i Danmark: Scania sælger ladeløsninger til el-lastbiler

10.06.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania introducerer el-lastbiler til regional kørsel

07.06.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania indsætter fuld-elektriske lastbiler i minedrift hos LKAB i Nordsverige

01.03.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania skal levere op til 100 el-lastbiler til Storkøbenhavns fælleskommunale affaldsselskab Amager Ressourcecenter (ARC)

20.01.2022Scania Danmark A/S

Sponseret

Danmarks første plugin-hybridlastbil skal køre med medicin

18.09.2020Scania Danmark A/S

Sponseret

Scania introducerer elektrificeret lastbilserie klar til serieproduktion - en milepæl i virksomhedens historie