Annonce

Opret nyhed

Forskningsplatform muliggør grønne eksperimenter

Med den nyoprettede forskningsplatform PowerLabDK kan Danmark skrue op for eksperimenter, der kan bidrage til at gøre el-forsyningen uafhængig af fossile brændstoffer og understøtte udviklingen af grøn teknologi.

KLIMA, MILJØ OG ENERGI

En af udfordringerne ved vedvarende energikilder som sol og vind er, at de er både vejr-, døgn- og årstidsafhængige. Derfor er det nødvendigt at udvikle intelligente elsystemer, der sikrer stabilitet i fremtidens elforsyning i takt med, at vedvarende energikilder afløser fossile brændstoffer. Med den nye nationale forskningsplatform, PowerLabDK, kan forskere og virksomheder hurtigt teste nye enheder og styringsmetoder i elforsyningen i såvel laboratorier som i pilotforsøg og nu også i fuld skala.
”Med PowerLabDK bliver vejen fra den grundlæggende forskning til test og demonstration kortere. Og som noget helt unikt udvider vi med PowerLabDK muligheden for på forhånd at teste i fuld skala i et elsystem med et stort antal forbrugere,” forklarer professor Jacob Østergaard, leder af Center for Elteknologi på DTU, der udgør den ene af de fire parter i konsortiet bag PowerLabDK.
De tre øvrige parter i konsortiet er Risø DTU, Ingeniørhøjskolen i København og Østkraft. Fuldskalaforsøgene skal foregå på Bornholm i samarbejde med Østkraft, som leverer strøm til øens godt 25.000 forbrugere.
-JR

Bring en kommentar

God kommentarskik. Hold en god tone i kommentarerne, undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter. Læg kun link på din kommentar, såfremt det er relevant for debatten. Vær opmærksom på, at debatten modereres af portalens redaktion.

Annonce

Relaterede artikler

Annonce

Annonce