CBS Executive Fonden

Uddannelse

Strategisk regnskabsforståelse

Styrk din regnskabsmæssige kunnen på 3 dage. Opnå øget indsigt i måling og tolkning af finansielle nøgletal, der er centrale for en virksomheds værdiskabelse, samt grundlæggende viden om budgettering og værdimåling.

Kategori

Uddannelse

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Dato

10. januar 2024

Foto: CBS

Regnskabet som vigtig informationskilde

3 intensive dage organiseret ud fra følgende temaer:

 1. Årsrapportens bestanddele (lær at læse et regnskab)
 2. Rentabilitetsanalyser
 3. Økonomisk overskud, EVA og måling af lønsom vækst
 4. Udarbejdelse af budget, herunder identifikation af finansielle value drivers
 5. Værdiansættelse af virksomheder

Kurset blev i august 2023 evalueret til 4,8 på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til meget tilfredsstillende.

Indhold i forløbet

Kurset giver en grundlæggende viden om regnsk­absforståelse, nøgletalsanalyse, budgettering og værdimåling, herunder:

 1. Hvordan regnskabet kan bidrage til den økonomiske ­beslutningsproces
 2. Sådan læses et regnskab: regnskabets indhold og opbygning
 3. Sondring mellem regnskabsbaseret og pengestrøms­baseret resultat
 4. Indsigt i beregning af centrale nøgletal til måling af lønsomhed samt en forståelse for, hvad de enkelte nøgletal informerer om
 5. Budgettets opbygning og variable, herunder identi­fikation af ”value drivers”
 6. Værdiansættelse af virksomhedens aktiviteter

Udbytte

Kurset gør dig i stand til efterfølgende at:

 1. Læse og forstå et regnskab som en helhed og samtidig forstå og analysere årsrapportens enkeltdele
 2. Beregne centrale nøgletal og analysere disse, så du bliver i stand til at sige noget om virksomhedens evne til at tjene penge og styre risici
 3. Identificere nøgletal (KPI’ere), som kan være relevante for dit forretningsområde
 4. Anvende budgetter (til eksempelvis investerings­beslutninger), forstå hvordan de er opbygget og blive i stand til at identificere centrale budgetantagelser (fx omsætningsvækst)
 5. Anvende de mest gængse metoder til værdiansættelse af virksomheder (eksempelvis multipler), herunder­ forstå koblingen mellem de historiske regnskabstal, budgetter og værdimålinger

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.