Når strategi og drømme om bæredygtig udvikling omsættes til handling

I en tid hvor alle virksomheder arbejder med grøn omstilling, drømmer de fleste om, at deres arbejde bidrager til en mærkbar forandring i verden.

Figur 1 Illustration af træers nytteværdi v/ JaJa Architects.

Dette kræver handling og udvikling af ny viden. For Søren Jensen har arbejdet med Better Corporation og Regenerativt Byggeri resulteret i tre udviklingsprojekter med forskelligt fokus indenfor regenerativt byggeri, hvor Søren Jensen indgår i forskellige partnerskaber.

Træer som solafskærmning

Da Søren Jensen i samarbejde med AART Architects og JaJa Architects deltog i konkurrencen om Vrå Skole og Børnehus ville teamet gerne udnytte de eksisterende træer som en del af bygningens solafskærmning. På papiret en idé som tilfredsstiller:

  • behovet om afskærmning mod solvarme om sommeren,
  • behov for varmetilskud om vinteren,
  • bedre adgang til diffust dagslys og himmellys både sommer og vinter,
  • et varieret udeklima med forskellige muligheder for motorisk stimulering omkring skolen.

I praksis viste det sig, at idéen er svær at gennemføre, fordi der er for lidt viden om, hvordan hjemmehørende træsorter interagerer med sollys samt hvordan især dagslys og luftbevægelser omkring bygningsnære træer reelt bidrager til både inde og udeklima i bygninger i et dansk klima.

Søren Jensen har derfor i samarbejde med AART Architects, JaJa Architects, Aalborg Universitet, New Nordic Engineering, Hjørring Kommune og Københavns Kommune opstartet et udviklingsprojekt omkring træer som solafskærmning. Realdania har valgt at støtte projektet med cirka halvdelen af det ansøgte beløb. Projektet forventes igangsat ultimo 2019.

Regenerative materialer

Søren Jensen har en tradition for hvert år at design en pavillon, hvor de prøver grænser med ingeniørfagets tilgang til materialer, designløsninger og produktionsmetoder. Da Søren Jensen i foråret 2018 skulle beslutte temaet på årets pavilloneksperiment faldt valget på regenerative byggematerialer. Med udgangspunkt i et ønske om at udfordre rammen for regenerative materialer blev mycelium i kombination med affald fra Søren Jensens egen drift valgt som byggestenene i årets pavillon, som Søren Jensen selv dyrkede henover sommeren 2018.

Da pavillonen stod færdig, stod det klart, at mycelium materialer rummer et enormt potentiale for byggebranchen. Biomaterialerne er programmerbare og har forskellige egenskaber afhængig af vækstmedium, vækstbetingelser og efterbehandling. Der er tale om hurtigt fornybare materialer med en væksttid på 2 uger, der blandt andet er formbare og bionedbrydelige.  

I januar 2019 kunne Søren Jensen kalde sig for en af tre vindere af Realdanias idekonkurrence ’Circular Construction Challenge – Rethink Waste’. I den forbindelse har Søren Jensen været igennem en 6 måneder lang proces faciliteret af Dansk Design Center, hvor der er udviklet forskellige prototyper af biomaterialet og gennemført test af materialets tekniske egenskaber.

Den 7. november 2019 vandt Søren Jensen Energiforum Danmarks Innovationspris for projektet. Søren Jensen og partnerne i projektet er i øjeblikket ved at udarbejde ansøgninger til næste finansieringsrunde, hvor produktionsmetoderne videreudvikles og skaleres, prototyper testes i det byggede miljø og nye designmuligheder undersøges.  

Læs mere om projektet og projektets partnere her: https://circularconstructionchallenge.org/winners/from-waste-to-biomaterial-growing-new-building-materials-from-waste

Common Sense

Common Sense projektet er opstået i et samarbejde mellem CEBRA Architects, New Nordic Engineering og Søren Jensen. Projektet udspringer af en reaktion på mekaniseringen af det byggede miljø, hvor indeklimaet i bygninger højere og højere grad reguleres af tekniske installationer med et væsentligt energiforbrug til følge.

Projektet går i sin enkelthed ud på at anvende data om indeklima og anvendelsen af rum til at nudge eller guide brugerne til en adfærd, der fremmer et bedre indeklima i kombination med passive og energibesparende løsninger.

Common Sense projektet har resulteret i et konkret udviklingsprojekt, der er støttet af Realdania og Aarhus Kommune. Udviklingsprojektet fokuserer på 4 eksisterende skoler i Aarhus Kommune, hvor luftkvaliteten i klasselokalerne er udfordret i løbet af dagen.

Ved at måle på indeklimaet og anvendelsen af skolens lokaler opnås indsigt i sammenhængen mellem anvendelsen af skolens lokaler og indeklimaet i lokalerne. De målte data anvendes herefter til at evaluere, hvordan skolens eksisterende lokaler og indretning kan anvendes til at sikre et bedre indeklima uden dette nødvendigvis betyder en stor investering i tekniske anlæg.
Projektet kan dernæst udvikles til at lærerne via den app, der allerede er udviklet til projektet, kan få en status på indeklimaet i klasselokalet og vejledning i, hvordan indeklimaet i rummet kan forbedres ved eksempelvis at åbne et vindue eller flytte en del af klassen til et ledigt lokale i nærheden.

Læs mere om projektet her: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/vtu/velfaerdsteknologisk-udviklingspulje-vtu/projekter/administration-og-organisation/common-sense/

Udviklingsprojekter som nøglen til bæredygtig udvikling 

Hos Søren Jensen ser forretningsudviklingsleder Andreas Castberg, udviklingsprojekterne som en væsentlig faktor for Søren Jensens målsætning om at bidrage til ansvarlighed i byggebranchen.

”Vores vision er at skabe næste generations byggeri. Det kræver vi tør udfordre byggebranchens kendte løsninger. Partnerskaber i vores udviklingsprojekter er en væsentlig faktor for vi får udfordret os selv og i samarbejde med andre finder de bedste løsninger. Vi er derfor altid interesserede i at gå ind i nye samarbejder, der kan føre til udvikling af nye bæredygtige løsninger.”

Hos Søren Jensen forventer de, at de tre projekter kun er begyndelsen på Søren Jensens bidrag til en bæredygtig omstilling af byggesektoren og rejsen mod et regenerativt paradigme for det byggede miljø.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: nyt fra byggebranchen

Byggesektoren er central i forhold til håndtering af klimakrisen. Hvad sker der i branchen i 2019? 

26.11.2019Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Sponseret

Når strategi og drømme om bæredygtig udvikling omsættes til handling

13.11.2019Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Sponseret

Afløseren til cirkulært byggeri er regenerativt byggeri

31.10.2019Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Sponseret

Fra Betoningeniør til B Corp virksomhed