CBS Executive Fonden

Uddannelse

Interessevaretagelse: Stakeholderrelationer Og Lobbyisme

Hvordan gør man egne interesser til almeninteresser? Du får indsigt i, hvordan du aktiverer det rigtige netværk, påvirker beslutningsprocesser, håndterer rygter og mediestorme og gør medierne til medspillere i din strategi. Kurset giver dig et solidt grundlag for at arbejde målrettet og effektivt med strategisk interessevaretagelse i krydsfeltet mellem den private og den offentlige sektor

Kategori

Uddannelse

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Dato

22. januar 2024

Foto: CBS Executive Fonden

Gør egne interesser til almene interesser

Holdet er nu fyldt, men skriv dig endelig på ventelisten, så kontakter vi dig, hvis vi får en ledig plads.

Hvordan aktiverer du det rigtige netværk og påvirker beslutningsprocesser? Hvordan håndterer du rygter og mediestorme og gør medierne til dine medspillere i din strategi?

På kurset får du forskningsbaserede redskaber og modeller til at kunne arbejde målrettet og effektivt med interessevaretagelse og relatere det til konkrete problemstillinger i din egen organisation.

Tidligere kunne interessevaretagelse overlades til forhandlingsorganisationer og lobbyister. Sådan er det ikke mere. Ingen ledende medarbejder i privat eller offentlig virksomhed kan undgå at støde ind i det, der på moderne managementdansk kaldes ”stakeholderrelationer” eller ”public affairs.”

Kurset giver dig et solidt grundlag for at arbejde målrettet og effektivt med strategisk interessevaretagelse i krydsfeltet mellem den private og den offentlige sektor.

Kurset blev i august 2023 evalueret til 4,6 på en skala skala fra 1-5, hvor 5 svarer til meget tilfredsstillende.

Indhold i forløbet

Du får på kurset styrket dine praktiske færdigheder på grundlag af aktuel forskning med fokus på udvikling af ny viden, bedre udnyttelse af deltagernes egne kompetencer, og med henblik på målrettet interessevaretagelse. Kurset vil kort sagt sikre, at deltagerne:

 1. Tilegner sig forskningsbaserede analyseredskaber og modeller
 2. Skaber kvalificeret grundlag for praktisk anvendelse af ny viden og relaterer denne viden til konkrete problemstillinger i egen organisation

Deltagerne har mulighed for at få personlig sparring om interessevaretagelse med underviserne i løbet af kursusdagene.

Det får du

Kurset styrker dine kompetencer i at:

 1. Aktivere netværk af interessenter (Stakeholder Relations)
 2. Påvirke beslutningsprocesser (Lobbyisme)
 3. Formidle interesser med offentlig relevans (Public Affairs)
 4. Håndtere rygter, enkeltsager og mediestorme (Issues Management)
 5. Gøre medierne til medspiller i interessevaretagelsen (Public Relations)

Du lærer at analysere og håndtere tre kritiske udfordringer i relation til udvalgte interessenter:

 1. Hvordan sikrer jeg, at min virksomhed fastholder license to operate i en verden, hvor grænserne mellem privat og offentlig virksomhed er flydende?
 2. Hvordan kan jeg håndtere konkurrerende virksomheders mere eller mindre legitime forsøg på at gøre særinteresser til almene interesser?
 3. Hvordan kan jeg vinkle egne interesser som legitime og dermed udvide virksomhedens strategiske råderum?

Gennem deltagelse i kurset vil du kunne:

 1. Analysere muligheder og begrænsninger i skiftende alliancer af interessenter
 2. Arbejde med systematisk forståelse af strategisk brug af kommunikation
 3. Kvalificere samspil med medier og andre formidlere af offentlige anliggender

Flere Events

Se alle