Energi og bæredygtighed på skoleskemaet!

Verden er Vores: et helt nyt undervisningsmateriale om den klode vi bor på – er nu klar til brug. Og så er det gratis!

Verden er Vores - efterskoleelevere holder liv i jordkloden. .

28.05.2021

Sponseret

SEF A/S

Verden er Vores: et helt nyt undervisningsmateriale om den klode vi bor på – er nu klar til brug. Og så er det gratis!

I anledning af klimadebatten, hvor den nødvendige grønne omstilling er et nøgleord, ser et stort og helt nyt læringsmateriale nu dagens lys. Verden er Vores og skal blive ved med at være vores. Titlen på det nye undervisningsmateriale, der er en integreret del af det store DGI Landsstævne 2022, som afvikles i Svendborg sommeren 2022 – er netop, Verden er Vores.

Bag læringsmaterialet, som især henvender sig til udskolingen og landets efterskoler, står en række partnere med energiselskabet SEF Energi i spidsen. Det er projektets styrke, at det er blevet til i et visionært samarbejde mellem DGI, Efterskoleforeningen, Svendborg Kommune, GO2Green, bæredygtighedsbureauet Worldperfect og SEF Energi fra Svendborg.

Hvad indeholder undervisningsmaterialet, Verden er Vores?
Verden er Vores er bygget op af en række undervisningsspor med forskellige faglige fokusområder. Elever kan lære en masse om energi, klima og bæredygtighed inden for naturvidenskabelige fag, dansk, samfundsfag, håndværk og design samt andre kreative fag. Alt materialet er formidlet digitalt og gratis fra www.verdenervores.dk

Overskrifterne på de forskellige undervisningsspor lyder: Naturvidenskab og energi, Speak up, Forandringsagent, Grøn innovation og design samt Kunstsporet. Hvert spor består af en række videoer og arbejdsopgaver, som ligger samlet på hjemmesiden www.verdenervores.dk. Her finder man desuden uddybende lærervejledninger og forsøgsvejledninger til det naturfaglige materiale Klima til læring og debat. Vi tror på at kunne inspirere unge mennesker til handling ved at udbrede hands-on viden om bæredygtig udvikling og energi.

Den bedste måde at lære på er ofte ved selv at arbejde med tingene. Derfor kan skoler gratis låne store kasser med klassesæt bestående af demonstrationsvindmøller, solceller, brændselsceller, termiske kameraet osv. På denne måde kan eleverne selv undersøge og erfare, hvordan man laver energi ud af solens stråler eller vindens susen.

Verden er Vores står også bag en ny Klimakanal på Youtube om bæredygtighed og klima, Denne hedder ganske enkelt: Vores Klimakanal. Her skal elever selv skabe og udvikle videoindholdet. Platformen giver eleverne mulighed for at kommunikere, inspirere og udfordre hinanden på tværs af skolerne og på den måde fungere som et supplement til det øvrige undervisningsmateriale.

Målgruppen
Det samlede materiale med baggrundsviden, opgaver og udstyr, som gratis kan lånes, er rettet mod alle der er nysgerrig efter at vide mere om klima og bæredygtighed og ikke mindst få viden om, hvad man kan gøre. Materialet særligt rettet mod udskolingen og efterskolerne. Interesserede elever, lærere eller andre nysgerrige kan se det samlede materiale på www.verdenervores.dk.

Hvorfor gør vi det?
I SEF Energi har vi et nedskrevet formål om at vise vejen til rationel anvendelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer. Derfor ønsker vi at synliggøre vores engagement i DGI Landsstævnet på en vedkommende og oplysende måde. Udviklingen inden for grøn energi viser, at vi alle har mulighed for at bidrage til en mere optimal udnyttelse af energien. Vi oplever, at særligt de unge mennesker er meget lydhøre over for disse budskaber og er gode ambassadører over for ældre generationer. Derfor er skoler og efterskoler oplagte samarbejdspartnere, siger Claus Holm Andersen, der er Kunde- og Markedschef i SEF Energi.

Det er gratis
Det har været et fornemt mål at sikre, at flest muligt får mest muligt glæde af materialet, der tilbydes gratis til skoler. Økonomien til projektet er sikret af SEF Energi samt støtte fra en række fonde og puljer.

DGI Landsstævne 2022 i Svendborg
Verden er vores har klimaks ifm. DGI Landsstævnet i Svendborg til næste sommer, hvor afholdes en stor klimafestival i form af et topmøde med rigtig mange unge mennesker. Til den tid vil det være unge mennesker, der sætter dagsordenen og unge mennesker, som står for alle aktiviteter. Det bliver spændende at se og høre, hvad der står på denne unge-klima-dagsorden!

For flere informationer kontakt

Jesper Vognsgaard, SEF på jvo@sef.dk eller 2089 2575

Bilag: pjecen Bæredygtighed og energi på skoleskemaet

24.10.2023SEF A/S

Sponseret

Nu kan 23.000 husstande på Sydfyn få fiberprodukter fra YouSee og TDC Erhverv

13.04.2023SEF A/S

Sponseret

SEF Energi kåret til branchens mest bæredygtige energiselskab

21.11.2022SEF A/S

Sponseret

SEF kommer ud af 2022 med millionunderskud

27.09.2021SEF A/S

Sponseret

Omstilling til elbiler: SEF hjælper virksomheder med skræddersyet totalløsning

22.09.2021SEF A/S

Sponseret

Grønne lån til SEF-koncernen i Svendborg

21.09.2021SEF A/S

Sponseret

Skoleelever fra 2. klasse på Ørkildskolen er begyndt et spændende forløb hos SEF