Aalborg Kommune

Slået op d. 02.02.2024

Ambitiøs og knivskarp klimachef, der driver forandringer

Kan du omsætte vores ambitiøse visioner for klimaet til indsatser og handlinger, der skaber konkrete og målbare resultater? Kan du skabe grønne og bæredygtige forandringer? Som chef for vores nye klimaafdeling kommer du til at spille en nøglerolle i Aalborg Kommunes indsats for klimaet.

Stilling
Klimachef - Ledelse
Ansættelsesforhold
Fuldtid
Område
Nordjylland
Arbejdssted
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Telefonnummer
25 20 24 00
Ansøgningsfrist
28.02.2024
Tiltrædelsesdato
30.04.2024

Kan du omsætte vores ambitiøse visioner for klimaet til indsatser og handlinger, der skaber konkrete og målbare resultater? Kan du skabe grønne og bæredygtige forandringer? Som chef for vores nye klimaafdeling kommer du til at spille en nøglerolle i Aalborg Kommunes indsats for klimaet. Det sker i tæt samarbejde med Klima og Miljøs direktør og resten af forvaltningsledelsen, og kræver, at du har dybdegående viden om bæredygtighed og veludviklede samarbejdsevner.
 

Dine vigtigste opgaver bliver at:

  • Udvikle klimastrategier, der bygger bæredygtighed ind i alle aspekter af vores arbejde, og eksekvere strategierne ved at sikre, at vi går fra vision til handling.
  • Skabe samarbejde og fælles forståelse på tværs af afdelinger, så klimaaktiviteterne bliver koordinerede og effektive.
  • Samarbejde med civilsamfundet for at fremme klimabevidsthed og handling.
  • Etablere og lede en stærk faglig afdeling og ledergruppe dedikeret til klimaindsatsen.

Du sætter en tydelig retning for klimaarbejdet, uddelegerer til de rigtige og giver strategisk sparring til forvaltningsledelsen og klimaafdelingens ledergruppe.
 

Din baggrund og dine kompetencer

Med din store viden om og visioner for klima, grøn omstilling og bæredygtighed ønsker du at gøre en forskel for klimaet og kan kommunikere det overbevisende både internt og eksternt.

Erfaring med offentlig ledelse er en fordel, men det er ikke en forudsætning. 

Det er vigtigt, at du:

  • Er innovativ i din tilgang og kan udvikle samt implementere nytænkende klimaplaner.
  • Kan opbygge relationer og netværk samt motivere andre til at tage aktiv del i klimaindsatserne.
  • Kan møde andre med nysgerrighed og ydmyghed, dér hvor de er i den grønne omstilling, samtidig med at du er en tydelig leder af og inspirator for klimaindsatsen.
  • Kan sætte en klar retning for den nyetablerede klimaafdeling.

Derudover følger du lokal og international udvikling på klimaområdet nøje.
 

Særlige forhold og kompetencekrav til dig

For at du kan lykkes i denne stilling, skal du have erfaring med ledelse, her lægger vi vægt på delen med personaleledelse. Der vil være mange, der er afhængige af, at du som klimachef kan motivere medarbejderne i klimaafdelingen, men også på tværs af forvaltningen og de øvrige forvaltninger. Klimaopgaven går på tværs af hele Aalborg kommune, så det har stor betydning, at du har forståelse for og interesse i kommunalt arbejde. Både kommunen som organisation, men også vilkåret med den politiske styreform.
 

Om Klima og Miljø

I forvaltningen varetager vi mange forskelligartede opgaver inden for klima- og miljøområdet. Vi har en ambition om et endnu større fokus på klimaopgaven i Aalborg Kommune. Vi planlægger kollektiv bustrafik og visiteret kørsel af kommunens borgere. Vi indgår partnerskaber, hvor vi forpligter hinanden på at finde CO2-reduktioner. Desuden fører vi miljøtilsyn hos borgere, virksomheder og landbrug. Vi beskytter grundvand, vandløb, fjord og jord samt afleder spildevand. Vi planlægger affaldshåndtering samt forsyning af varme og vand. Vi administrerer, vedligeholder og (energi)renoverer kommunens 1 million kvadratmeter bygninger. Med andre ord er forvaltningens 200 medarbejdere bredt fagligt funderet. I Klima og Miljø løfter vi den grønne omstilling – og du skal være med.

I forvaltningsledelsen, som du bliver en del af, har vi sat fokus på ledelsesopgaven. Sammen med forvaltningens øvrige ledere udvikler vi på ledelsen af forvaltningen, ledelsen af vores medarbejdere og på ledelsen af os selv. Det gør vi, fordi vi vil være dygtige ledere, og fordi vi tror på, at det skaber en god og attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække de bedste medarbejdere.

Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat i en nyoprettet stilling som klimachef i Aalborg Kommune. Løn- og ansættelsesvilkår følger ”aftale om aflønning af chefer”. Øvrige ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst/aftale indgået med KL.

Læs funktionsbeskrivelsen og bliv klogere på, hvad jobbet som klimachef indebærer, og hvilke forventninger vi har til dig.

Funktionsbeskrivelse for klimachef

Hvis du vil høre mere om stillingen eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør Charlotte Heldorf Rønn på telefon 25 20 24 00.
 

Ansøgning og proces

Ansøgningsfrist torsdag den 29. februar.

Vi forventer at holde første samtale fredag den 8. marts og anden samtale torsdag den 14. marts med henblik på tiltrædelse den 1. maj 2024. Mellem første og anden samtale udfører vi persontypetest.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Foto: Aalborg Kommune

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.