CBS Executive Fonden

Uddannelse

Agilitet Innovation og Forretningsudvikling

Lær de nyeste teorier om agilitet og få metodisk viden, som sætter dig i stand til at øge innovationskraften og forretningsudviklingen i din organisation. Kurset giver forståelse for vigtigheden og nyttigheden af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed.

Kategori

Uddannelse

Sted

CBS Executive Fonden, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Dato

15. januar 2024

Foto: CBS Executive Fonden

En agil tilgang kræver et agilt mindset

Hvis du vil øge innovationskraften og forretningsudvikle kerneydelsen i relation til kunder og markeder, kan du med fordel anvende teorien om agilitet. Som leder kan du komme et skridt foran konkurrenterne gennem agilitet. Men det kræver, at du aktivt tænker agilitet ind i din egen ledelse, i din organisering af arbejdet, i produktionen af produkterne/servicen, samt i selve strategien. Det kræver, at du forstår det agile mindset og tør disrupte de velkendte organiseringsmetoder. At du er villig til systematisk at udvikle en agil kultur.

Kurset blev i august 2022 evalueret til 4,9 på en skala fra 1-5, hvor 5 svarer til meget tilfredsstillende.

Er du interesseret i dette kursus, kunne følgende kurser også være relevante for dig: Fremtidens Organisering, Strategi og Forretningsudvikling som Drivkraft for Fornyelse og Succesfuld Strategiimplementering.

Indhold i forløbet

På kurset præsenterer vi dig for det aktuelle teoretiske koncept agilitet og kobler det målrettet til ledelse af iinnovation og forretningsudvikling. Agilitetsteorien giver dig en forståelse for vigtigheden og nyttigheden
af fleksibilitet, dynamik og risikovillighed i din virksomheds innovation og forretningsudvikling.

Du lærer de grundlæggende teorier om agilitet, agil innovation og agil forretningsudvikling. Desuden lærer du at sætte agilitetsteorien i relation til din egen virksomhed og anvende metoder og værktøjer til at
skabe mere agilitet og innovationskraft.

Det får du

Gennem din deltagelse udvikler du dine ledelseskompetencer på tre områder:

  1. Du lærer agil ledelse (forståelse for forskellene mellem traditionel og agil ledelse)
  2. Du lærer agil innovation (forståelse for forskellene mellem traditionelle og agile innovationsprocesser)
  3. Du lærer agil forretningsudvikling (forståelsen for forskellene mellem forretningsplaner og agil udvikling i forhold til markedstrends)

Du får også nye værktøjer i værktøjskassen:

  1. Analyseværktøjer til at analysere din virksomheds agilitetspotentialer
  2. Ledelsesværktøjer til at understøtte transformationen fra transaktionel driftsledelse til agil innovations- og forretningsudviklingsledelse

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.